Lưu ý rằng, chúng tôi sẽ chủ yếu thử nghiệm Alder Lake bằng cách sử dụng Windows 11 cho bài đánh giá hàng ngày của chúng tôi đồng thời gắn bó với dữ liệu Windows 10 mà chúng tôi có cho tất cả các nền tảng cũ hơn, bao gồm cả Ryzen. Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng điều đó sẽ không đặt bộ vi xử lý Core thế hệ thứ 10 và 11 vào thế bất lợi, vì vậy chúng tôi sẽ kết thúc điều này và chuyển sang thử nghiệm một số CPU Intel sắp tới để đánh giá sắp tới .