Minecraft – Trò chơi thế giới mở

0/5 No votes

180 Downloads

Report this app

Giới thiệu tóm tắt

Lối chơi
Chế độ chơi
Chế độ sinh tồn (Survival)
Chế độ sáng tạo (Creative)
Chế độ khán giả (Spectator)
Chế độ phiêu lưu (Adventure)
Chế độ siêu khó (Hardcore)
Nhiều người chơi (Multiplayer)
Chế Độ Bạn Bè
Độ khó
Độ khó Bình yên
Các phiên bản
Minecraft: Java Edition
Minecraft: Legacy Console Edition
Minecraft: New Nintendo Switch 3DS Edition
Minecraft: Bedrock Edition
Minecraft: Education Edition
Minecraft: Raspberry Pi Edition
Minecraft: Chinese Edition
Minecraft Earth
Minecraft Dungeons